Informace chraně osobních údajů

 1. Obchodní společnost COLETTE INVESTMENT s.r.o., IČ: 04514181, zpracovává jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, v případně žádosti o poskytnutí úvěru dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon
 2. Všechny tyto údaje (jméno a příjmení, telefon a emailovou adresu) jsou zpracovávány za účelem vytvoření nabídky k uzavření smlouvy o úvěru, jednání o této nabídce nebo pro odpověď na Vámi vznesený dotaz. Toto zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Výše uvedené osobní údaje budou obchodní společností COLETTE INVESTMENT s.r.o. zpracovávány po dobu jednání mezi Vámi a COLETTE INVESTMENT s.r.o., nejdéle však 2 měsíce od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 3. Zpracování osobních údajů provádí společnost COLETTE INVESTMENT s.r.o., která je správcem osobních údajů.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • Požadovat vymazání výše uvedených osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o vytvoření nabídky k uzavření smlouvy o úvěru,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na mě můžete obrátit,

COLETTE INVESTMENT s.r.o., IČ: 04514181, jakožto provozovatel tohoto webu, se zavazuje použít osobní údaje uživatelů výhradně jen pro vyhodnocení, zdali uživatel splňuje podmínky pro poskytnutí úvěru. Do 2 měsíců od odeslání Vaší žádosti o poskytnutí úvěru nebude COLETTE INVESTMENT s.r.o. s osobními údaji uživatelů nakládat ani je uchovávat.

COLETTE INVESTMENT s.r.o.

IČ: 04514181